دربارهی ما

برچسب FTK و بسته بندی در سال 1991 تاسیس شد، ادامه زندگی تجاری خود را از صنعت بسته بندی به عنوان یکی از شرکت های پیشرو.

تولید فیلم های پلی اتیلن با چگالی کم آغاز شد، محصول مورد نظر در سال های پس از افزایش یافته است.

ما وارد تنها و فیلم طبقه چند، است که در کشور ما تولید نیست، و فعالیت های تجاری ما توسعه یافته است.

من سال 2005، شرکت ما آغاز شده پس از تولید فیلم پی وی سی بدن Sleve، بخش چاپ با rotagravur، فلکسو و لترپرس سرمایه گذاری، آستین بدن و برچسب چسب به طیف محصولات ما اضافه شده است.

متعهد به رضایت مشتری، شرکت ما در خدمت برنامه های کاربردی آستین بدن است.

ماموریت

از زمان آغاز آن، '' کیفیت '' کارکنان گرا در شرکت ما، ماموریت ما این است که تولید با کیفیت به جای کنترل کیفیت.

چشم انداز

بهترین و یک شرکت بین المللی در بسته بندی و برچسب صنعتی.

FTK Etiket ve Ambalaj

Ftk Etiket

FTK Etiket ve Ambalaj

Ftk Etiket

FTK Etiket ve Ambalaj

FTK Etiket

FTK Etiket ve Ambalaj

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2018 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ