دستگاه اتوماتیک و یا دستی به دور محصول را می توان به شیوه ای امن اعمال یک برنامه کاربردی است که به شما احساس می کنید که اولین مشتری کاربران است.

استاندارد شفاف اختیاری چاپ شده و سفارشی چاپ به عنوان آماده که من می دانم تفاوت اندازه و ضخامت را می توان تولید.

فعال کردن تحویل محصولات به مشتریان با خیال راحت. تضمین در برابر اقلام باز است. شرکت تصویر خود را تقویت می کند. نوار پلیس آسان به درخواست است. محصولات کاری ادامه داده اند همه برابر شده است. این ارائه می دهد راه حل های عملی در امنیت.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2018 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ