FTK Plastik ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti. olarak amacımız, ÇYS El Kitabında tanımladığımız  kapsam dahilinde, plastik, ambalaj üretimi ve  diğer  faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden çevrenin en az seviyede etkilenmesini sağlamak ve çevre performansımızı sürekli geliştirmektir. ‘’TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE İÇİN’’ ilkesinden hareketle, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda;

  1. Tüm faaliyetlerimizde İSO 14001 standartına uygun hareket  etmeyi, tüm sistem ve uygulamalarımızı yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklerle uyumlu hale getirerek, sürekli gelişmeyi,
  2. Faaliyetlerimizden  kaynaklanabilecek  çevre boyutlarını sistematik olarak belirleyip çevreye olan etkilerini değerlendirerek, bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı,
  3. Katı, sıvı ve gaz atıkların  çevreye etkilerini  dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi, tüm faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızın tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm imkanlarını araştırarak en az seviyede atık üretmeyi,
  4. Çocuklarımızın, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin ve çevremizdekilerin çevre bilincini  arttırmayı, sistemli ve planlı eğitimler düzenleyip personelimizin iyileştirme-geliştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayarak doğal kaynakların israfını önlemeyi,
  5. Sektörümüzde gelişmekte olan teknolojiyi takip edip, alt yapı, makine, techizat ve çalışma ortamımızda sürekli iyileştirme yaparak,  enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
  6. Çevreye zarar verebilecek  herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararı en az düzeyde  tutacak tedbirler almayı,  müdahale planları oluşturarak, gerekli insan kaynağını ve diğer donanımları devamlı hazır bulundurmayı, güncel tutmayı, planlı/plansız tatbikatlar yaparak tüm personelin bilinçlendirilmesini sağlamayı,

Politikamızı kamuoyunun incelemesine açık tutmayı taahhüt ediyoruz!

FTK Etiket ve Ambalaj
FTK Etiket ve Ambalaj
FTK Etiket ve Ambalaj
Bizimle çalışmak ister misiniz?
Eğer bizimle çalışmak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:info@ftkambalaj.com.tr
© 2020 FTK Etiket & Ambalaj