FTK Plastik ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti. olarak amacımız, İSG El Kitabında tanımladığımız kapsam dahilinde; plastik ve ambalaj ürünü üretimimizden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek risklerden, işyeri faaliyetlerimizden fayda sağlayan tüm ilgililerin ve çalışanlarımızın en az seviyede etkilenmesini sağlamak ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmektir.

‘’ SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KAZASIZ BİR ÇALIŞMA ORTAMI‘’ ilkesinden hareketle, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda;

  1. Tüm faaliyetlerimizde, OHSAS 18001 Standartına Uygun hareket etmeyi, tüm sistem ve uygulamalarımızı yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklerle uyumlu hale getirerek, sürekli gelişmeyi,
  2. Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının olmasını engellemeyi,
  3. Faaliyetlerimizde Tehlikeli Durum ve Güvensiz Davranış nedenleri ile oluşabilecek riskleri sistematik olarak belirleyip değerlendirmeyi ve bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı,
  4. İş güvenliğine yönelik acil müdahale planının oluşturularak, gerekli insan kaynağını ve diğer donanımları devamlı hazır bulundurmayı, güncel tutmayı, planlı/plansız tatbikatlar yaparak tüm personelimizin bilinçlendirilmesini sağlamayı,
  5. Ürün ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz ederek sürekli azaltmayı,
  6. Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi risklerden nasıl korunacakları konusunda sürekli bilinçlendirmeyi, planlı ve sistemli eğitim faaliyetleri düzenleyerek personelimizin iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katılımlarını sağlamayı,

Politikamızı kamuoyu İncelemesine açık  tutmayı, taahhüt ediyoruz!

FTK Etiket ve Ambalaj
FTK Etiket ve Ambalaj
FTK Etiket ve Ambalaj
Bizimle çalışmak ister misiniz?
Eğer bizimle çalışmak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:info@ftkambalaj.com.tr
© 2020 FTK Etiket & Ambalaj